Rozkład zajęć w semestrze zimowym

rozklad_zajec_w_semestrze2015

Powyższy rozkład zajęć nie jest jeszcze ostateczny, ponieważ nie można wykluczyć, że JM Rektor ogłosi zmiany w obowiązującym planie dla ostatniego tygodnia semestru (w rodzaju „we wtorek zajęcia wg planu środowego”, itp.). Natomiast terminy w pozostałych tygodniach są już ustalone.

Jak widać, w każdej grupie odbędzie się sześć regularnych zajęć laboratoryjnych oraz jedne zajęcia poprawkowe, na których będzie można poprawić jedno z zer. Suma punktów możliwych do zdobycia to 30. Zdobycie więcej niż 15 pkt. daje zaliczenie z zajęć laboratoryjnych. Planowane są zwolnienia z egzaminu z wykładu za bardzo dobre wyniki z zajęć laboratoryjnych.