Wyjątek

W przypadku niezaliczenia ćwiczeń w semestrze, jest jeszcze szansa poprawy negatywnego wyniku z ćwiczeń w sesji wrześniowej:

  • Warunkiem koniecznym podejścia do poprawy ćwiczeń we wrześniu jest uprzednie zaliczenie zadania semestralnego.
  • Prowadzący ćwiczenia ma prawo wyznaczyć nowy temat zadania semestralnego studentowi, który zgłosił zamiar poprawy ćwiczeń we wrześniu (ale nie ma obowiązku skorzystać z tego prawa – decyzja należy do prowadzącego, który może również pozostawić temat projektu przyznany na początku semestru).
  • Wrześniowe terminy zaliczenia najpierw zadań semestralnych a następnie poprawy ćwiczeń są wyznaczane tak, aby – w razie pozytywnego wyniku – można było przystąpić do egzaminu wyznaczonego w sesji wrześniowej.