Ogłoszenia organizacyjne

  1. Od tego tygodnia nie wolno już zmieniać grup laboratoryjnych. Przez pierwsze trzy tygodnie był czas na znalezienie sobie grupy i ta grupa, z którą zrealizowane zostały zajęcia nr 3, staje dla każdego studenta grupą macierzystą. Od tej pory zmiana może nastąpić tylko jednorazowo i w drodze wyjątku, np. że względu na chorobę lub inne ważne zdarzenie losowe.
  2. W przyszłym tygodniu na zajęciach laboratoryjnych zostaną rozdane zadania semestralne. Jak mówiłem na wykładzie, nie należy ich jeszcze teraz realizować, ponieważ nie było jeszcze na wykładzie materiału z programowania obiektowego. Myślę, że dobrym terminem rozpoczęcia prac nad zadaniem będzie czas między Wielkanocą a długim weekendem majowym.
  3. Grupa środowa, której zajęcia w tym tygodniu zostały odwołane, w przyszłym tygodniu będzie realizowała ćwiczenia nr 3.